pifs.org.pl

Website:https://pifs.org.pl
Pozytywne oceny otrzymane7
Negatywne oceny otrzymane4
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (70)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

certyfikat


1. Dokument ( zaświadczenie, poświadczenie , świadectwo ) potwierdzający zgodność czegoś z normą / wzorcem.
Źródło pifs.org.pl (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dydaktyk


1. Specjalista w dziedzinie dydaktyki 2. Osoba mająca zdolności dydaktyczne
Źródło pifs.org.pl (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dyskusja


polega na wymianie poglądów i opinii na określony temat. Mamy różne odmiany dyskusji:
Źródło pifs.org.pl (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inscenizacja


polega na inscenizowaniu (aranżowaniu) określonych sytuacji i odgrywaniu tych sytuacji przez uczestników w warunkach naturalnych, umownych lub laboratoryjnych. Inscenizacja może być improwizowana lub przygotowana/oparta o scenariusz. Pojedyncza lub wielokrotna. Obserwowana i uczestnicząca
Źródło pifs.org.pl (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

prezentacja


jest to przedstawienie/pokazanie jakiegoś tematu, zagadnienia, jak również produktu lub osoby w sposób w miarę obiektywny. Jej celem jest pokazać/ przedstawić, umożliwić zapoznanie się z tematem, zaga [..]
Źródło pifs.org.pl

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

standard


( norma, wzorzec ) wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego produktu / świadczonej usługi. Standard minimum to podstawowa, najp [..]
Źródło pifs.org.pl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trener


osoba prowadząca szkolenie, szkolący Tym mianem określa się prowadzącego szkolenie, seminarium trening Trener określa zawartość szkolenia, jego metodykę i dydaktykę Trener koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu określonych umiejętności i podnoszeniu sprawności w oparciu o istniejące predyspozycje, wiedzę i umiejętności
Źródło pifs.org.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytacja


Postępowanie / procedura, w którym formalnie upoważniona jednostka wydaje formalne zaświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań / czynności. Wiąże się to z kontrolą dotyczącą jakości produktów / usług wykonywanych, oraz stosowanych procedur przez akredytowaną organizację lub osobę
Źródło pifs.org.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

andragog


Specjalista w dziedzinie andragogiki (nauczania osób dorosłych)
Źródło pifs.org.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

animator


(łac. animator = ożywiciel) m.in. ten, kto ożywia, zachęca, pobudza do działania. Osoba, która animuje szkolenie, pobudza zachęca do działania, np. wykonywania ćwiczeń
Źródło pifs.org.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 70