Definicja certyfikat
Co znaczy certyfikat? Tutaj znajdziesz 25 definicję słowa certyfikat. Możesz również dodać swoją deninicję słowa certyfikat

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


podobnie jak polisa jest to dokument, zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Ta forma dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia stosowana jest najczęściej w ubezpiecz [..]
Źródło ubezpieczenia-astor.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


(fr. certificat ze ¶.³c. certificare ‘utwierdzaæ’) 1. ekon. urzêdowe potwierdzenie, ¶wiadectwo okre¶laj±ce stan faktyczny w danym (objêtym badaniem) zakresie, np. c. ubezpieczeniowy, jako¶ci, okrêtowy [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


(1.1) dokument o randze świadectwa lub zaświadczenia | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Przedsiębiorcy zajmujący się nekrobiznesem żądają wprowadzenia certyfikatów potwierdzających odpow [..]
Źródło pl.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


forma dokumentu stanowiąca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym.
Źródło gwarancjeszczecin.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


zaopatrzony w podpis cyfrowy, zaszyfrowany zalacznik do komunikatu (np. przesylki poczty elektronicznej) lub programu, sluzacy do uwierzytelniania przekazywanych informacji, sam podlegajacy ...
Źródło leksykony.interia.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Dokument, w którym formalnie lub oficjalnie poświadcza się jakiś fakt; może zawierać wyszczególnienie specjalnych wymagań i warunków.
Źródło logistyka.net.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia.
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Inaczej świadectwo, zaświadczenie stanowiące potwierdzenie zgodności z danym wzorcem, bądź normą. Certyfikat to także dokument poświadczający nabycie prawa do wykonywania określonych w nim czynności, [..]
Źródło szkoleniawpolsce.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Dokument potwierdzający przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia.
Źródło tueuropa.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Jest to elektroniczne zaświadczenie, wystawione przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (centrum certyfikacji), które zawiera dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego. Certyfikat może być przypisany zarówno do osoby fizycznej jak i domeny, adresu IP lub urządzenia sieciowego itd. Certyfikat zawiera m.in.: identyfikator wyst [..]
Źródło certum.eu

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


1. Dokument ( zaświadczenie, poświadczenie , świadectwo ) potwierdzający zgodność czegoś z normą / wzorcem.
Źródło college-med.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Jest to zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia.
Źródło insur.com.pl

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

certyfikat


1. Dokument ( zaświadczenie, poświadczenie , świadectwo ) potwierdzający zgodność czegoś z normą / wzorcem.
Źródło pifs.org.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


forma dokumentu stanowiąca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym.
Źródło ergohestia.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


dokument poświadczający przystąpienie do ubezpieczenia i objęcia ochroną, zwykle do ubezpieczenia grupowego
Źródło dknotus.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Certyfikat – należy przez to rozumieć dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający, że wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami;
Źródło ce-mark.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Certyfikat, karta ubezpieczeniowa – dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczenia.
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


forma dokumentu stanowi±ca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczê¶ciej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym
Źródło magnus-broker.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Certyfikat – forma dokumentu stanowiąca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym
Źródło leonisdirect.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


zaświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia, stanowiące terminowy dowód związania ubezpieczeniem.
Źródło eranking.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


podobnie jak polisa jest to dokument, zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. Ta forma dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia stosowana jest najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym. cesja -
Źródło happyend24.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


forma dokumentu stanowiąca dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, stosowana najczęściej w ubezpieczeniach morskich i przy transakcjach w handlu zagranicznym
Źródło prosperobroker.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


(stopień nurkowy). Potwierdzenie ukończenia szkolenia wydane przez organizację nurkową
Źródło nurkopedia.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


«oficjalny dokument stwierdzający np. zgodność produktu z normami, autentyczność dzieła sztuki lub ukończenie kursu»
Źródło sjp.pwn.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

certyfikat


Certyfikat dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami (zobacz też: świadectwo wzorcowania) dokument potwierdzający p [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< certa cesarski >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie