Definicja aglomeracja
Co znaczy aglomeracja? Tutaj znajdziesz 15 definicję słowa aglomeracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aglomeracja

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


Aglomeracja miejsko-przemysłowa to: obszar urbanistyczny o dużym skupieniu ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych; występuje na nim zgrupowanie miast i osiedli oraz zachodzą intensywne procesy przemieszczania osób, towarów i usług. Aglomeracje miejsko-przemysłowe wykazują silne wewnętrzne i zewnętrzne powiązania z infrastrukturą technic [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania[1]. Aglomeracje są zwykle tworzone przez jednostki osadnicze odrębnych jednostek administracyjnych. W urbanistyce jest to obszar o intensyw [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


 Rozumie siê przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych Prawo o ochronie ¶rodowiska art.3 pkt.1
Źródło serwisprawa.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych.
Źródło ekologia.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


(łac. agglomerare – dopasować, skupić) obszar miejski, skupiający dużą ilość budynków, ludzi
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


(ang. agglomeration) (1) ® aglomeracja miejska; (2) teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych (PW [43] art. 43 ust. 2). [imgw]
Źródło iigw.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


aglomeracja, aglomeracjach, aglomeracjami, aglomeracją, aglomeracje, aglomerację, aglomeracji, aglomeracjo, aglomeracjom, aglomeracyj
Źródło synonimiczny.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


(³c. agglomeratio od agglomerare ‘skupiæ’) 1. chem. proces spiekania sproszkowanych materia³ów tak, aby po nadtopieniu ³±czy³y siê ze sob±, tworz±c wiêksze bry³ki (aglomeraty); stosowana w hutnictwie. [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


1. «zespół miast i osiedli, skupionych wokół dużego miasta lub ośrodka przemysłowego»
Źródło sjp.pwn.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


Aglomeracja – teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnychAglomeracje [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


aglomeracja (obszar miejski) aglomeracja (Prawo wodne)
Źródło pl.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aglomeracja


Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio „nagromadzenie”) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagosp [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aglomeracja


obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie.
Źródło gim.brzegdolny.pl (offline)

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aglomeracja


Część terytorium, którego granice wyznacza Państwo Członkowskie, o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. i gęstości zaludnienia powodującej, że Państwo Członkowskie uznaje je za obszar zurbanizowany. [..]
Źródło krakow.pl

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aglomeracja


Obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie okresowo (np. w ciągu dnia) lub stale. Wyróżnia się dwa rodzaje aglomeracji: mo [..]
Źródło nieruchomosci.com.pl

<< agitka aglomerat >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie