ozkultura.pl

Pozytywne oceny otrzymane789
Negatywne oceny otrzymane532
Karma:256 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (2615)

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

ABONENT RADIA I TELEWIZJI


Obejmuje: - abonenta radia (tj. osoba uiszczająca opłatę radiową oraz opłatę radiowo-telewizyjną), - abonenta telewizji (tj. osoba uiszczająca opłatę radiowo-telewizyjną) - osobę opłacającą abonament ulgowy i zwolniona od opłat.  ( pisownia oryginalna - BF) Stan na 16.11.2011 r. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Ź [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

2

10 Thumbs up   5 Thumbs down

absolwent


Osoba, która ukończyła klasę programowo najwyższą w danym typie szkoły i otrzymała świadectwo ukończenia tej szkoły - dotyczy absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magist [..]
Źródło ozkultura.pl

3

6 Thumbs up   1 Thumbs down

agregacja


Sumowanie pierwotnych danych i tworzenie danych zbiorowych, tzw. agregatów. np. dochód narodowy lub agregatowe indeksy cen są agregatami w przeciwieństwie do indywidualnego dochodu obywatela lub ceny określonego dobra. (interpunkcja oryginalna - BF) Stan na 23.11.2013 r. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło de [..]
Źródło ozkultura.pl

4

5 Thumbs up   1 Thumbs down

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA


Na podstawie oceny aktywności zawodowej określa się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku pracy. Ludność w wieku 15 lat i więcej dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - na pracujących (pojęcie - "Pracujący wg BAEL i NSP 2002"), bezrobotnych (pojęcie- "Bezrobotni wg BAEL i NSP 2002") i biernych zawod [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

5

2 Thumbs up   3 Thumbs down

ALOKACJA PRÓBY


Jeden z etapów warstwowego losowania próby polegający na rozmieszczeniu elementów próby w poszczególnych warstwach (losowanie warstwowe). Badacz podejmuje decyzję, ile jednostek z każdej warstwy i w jaki sposób powinien wylosować do próby. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło &q [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

6

4 Thumbs up   1 Thumbs down

ANALIZA CZYNNIKOWA


Zespół metod statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby zmiennych występujących w badaniu do znacznie mniejszej liczby zmiennych nieobserwowalnych (czynników) odpowiadających za występującą korelację między zmiennymi wyjściowymi (obserwowanymi). Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(ele [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

7

4 Thumbs up   1 Thumbs down

analiza danych


Systematyczny opis i analiza danych oraz ich przepływu w systemie istniejącym lub projektowanym. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Analiza danych" w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: ANALIZA DANYCH Data aktualizacji: sobota, 23 Listopa [..]
Źródło ozkultura.pl

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

ANALIZA HARMONICZNA


Dział teorii szeregów ortogonalnych, dotyczący rozwijania funkcji w szeregi trygonometryczne. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Analiza harmoniczna (Fouerierowska) w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: ANALIZA HARMONICZNA (FOURIEROWSKA) Data [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

9

8 Thumbs up   1 Thumbs down

ANALIZA PRZESTRZENNA


Analiza danych przestrzennych mająca na celu ujawnienie lub uzyskanie nowej informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej. Analiza przestrzenna umożliwia modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu. Analiza konkretnego problemu przestrzennego wymaga zazwyczaj wykonania pewnej liczby [..]
Źródło ozkultura.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

10

4 Thumbs up   2 Thumbs down

atrybut


Nieodłączna cecha danego obiektu. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Atrybut" w Słowniku Pojęć GUS Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach: ATRYBUT Data aktualizacji: niedziela, 2 luty, 2014 - 14:01
Źródło ozkultura.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 2615