tms.pl

Website:https://www.tms.pl/
Pozytywne oceny otrzymane1
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (82)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

spekulant


Osoba świadomie akceptująca ryzyko związane z kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych, w celu odniesienia zysku z przewidzianych ruchów cen.
Źródło tms.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

daytrading


Strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia. Wśród uczestników rynku Forex jest to bardzo popularne technika gry ze względu na wysoką dzienną zmienność kursów walut.
Źródło tms.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deficyt


Niedobór w bilansie handlowym, rachunku obrotów bieżących lub budżecie rządu.
Źródło tms.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflacja


Jest to przeciwieństwo inflacji. Spadek ceny koszyka dóbr i usług. Deflacja występuje, gdy stopa inflacji spada poniżej zera. Może to mieć miejsce po redukcji podaży pieniądza i/lub kredytu.
Źródło tms.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

depozyt zabezpieczający


Transakcje na rynku Forex zawierane są w oparciu o depozyt zabezpieczający, umożliwiający kupowanie i sprzedawanie aktywów o dużo większej wartości niż gotówka zgromadzona na rachunku inwestora. Depozyt zabezpieczający wielkości 1% oznacza, że w przypadku transakcji 10 000 EURUSD potrzebujemy posiadać na rachunku zaledwie 100 euro.
Źródło tms.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

depresja


Prosta definicja depresji mówi, że jest to recesja dużej skali, która trwa dłuższy okres. Niektórzy definiują depresje jako scenariusz, w którym realne PKB spada o co najmniej 10%. Inną drogą odróżnienia depresji od recesji jest czas trwania. O recesjach mówi się że trwają jeden rok, natomiast depresje mogą trwać nawet kilka lat. Termin „depresja” [..]
Źródło tms.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

derywaty


Pochodny instrument finansowy, którego cena zależy od wartości instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być np. akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej czy nawet opady deszczu - jako derywaty pogodowe. 
Źródło tms.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dywersyfikacja


Inwestowanie na różnych rynkach w celu zredukowania ryzyka.
Źródło tms.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dzień trzech wiedźm


Ma miejsce, kiedy opcje na akcje, kontrakty terminowe na indeksy i opcje na indeksy wygasają. Ma to miejsce raz na kwartał w trzeci piątek marca, czerwca, października i grudnia.
Źródło tms.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dźwignia finansowa


Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej daje efekt „zwielokrotnienia” dostępnych rzeczywiście funduszy, a transakcje tego typu są zawieranie w oparciu o depozyt zabezpieczający. Lewar wynoszący 1:100 oznacza, że inwestor może otworzyć transakcję o 100-krotnej wielkości posiadanych środków na rachunku. Dźwignia finansowa daje możliwość uzys [..]
Źródło tms.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 82