przeglepidemiol.pzh.gov.pl

Website:https://przeglepidemiol.pzh.gov.pl
Pozytywne oceny otrzymane17
Negatywne oceny otrzymane5
Karma:11 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (369)

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

asymptomatyczny


Bezobjawowy.  Określenie można stosować generalnie o przebiegu choroby, lub może dotyczyć indywidualnego pacjenta.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

badanie obserwacyjne


Badanie w którym narażenie występuje niezależnie od badacza i jest przez niego obserwowane. Badacz może dobierać grupy badane według stanu narażenia, dla skutecznej oceny wpływu narażenia na wynik, ale nie może go nakładać lub modyfikować.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

ekspozycja


 
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

skażenie


Obecność niewielkiej ilości niepożądanego składnika w materiale lub na jego powierzchni albo w środowisku. Określenie „skażenie” można odnosić do działania, stanu lub czynnika. W przypadku, gdy skażenie wywołuje czynnik biologiczny może ono być źródłem zakażenia.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

efekt


Rezultat zdarzenia lub cechy; skutek określonej przyczyny.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kohorta


W szerokim sensie jest to odpowiednio zdefiniowana grupa ludzi lub innych jednostek, na których wykonywane jest badanie. W badaniach kohortowych definiowana jest jako grupa o wspólnych przejściach lub narażeniach, obserwowana przez określony czas pod kątem występowania u jej członków badanego wyniku (outcome). W badaniach analitycznych porównywane [..]
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

obciążenie


 
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

surowy


Sumaryczny współczynnik odnoszący się do całej populacji bez standaryzacji.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tabela


Uporządkowanie danych w postaci wierszy i kolumn. W epidemiologii tabele służą do porównania indywidualnych danych o zachorowaniu i narażeniu poszczególnych uczestników badania, p. lista rekordów. Może też służyć porównaniu danych zbiorczych dotyczących częstości występowania zdarzeń w różnych grupach osób.
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

analityczna epidemiologia


 
Źródło przeglepidemiol.pzh.gov.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 369