opinieouczelniach.pl

Website:https://opinieouczelniach.pl/
Pozytywne oceny otrzymane4
Negatywne oceny otrzymane3
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (49)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

asystent


najmłodszy pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni, zwykle magister lub magister inżynier.
Źródło opinieouczelniach.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dyplom


dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej / licencjackiej / inżynierskiej dyplomowej.
Źródło opinieouczelniach.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akademik


to inaczej dom akademicki, miejsce zakwaterowanie studentów zamiejscowych o udokumentowanych niskich przychodach na członka rodziny, jedno z tańszych lokum dla żaka.
Źródło opinieouczelniach.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytacja


potwierdzenie jakości kształcenia nadawane kierunkom studiów w poszczególnych uczelniach, dokonywane przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PAK, powołana przez MNiSW).
Źródło opinieouczelniach.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Certyfikat językowy


jest to dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka obcego w wymaganym przepisami zakresie. Dokument przydatny podczas poszukiwania pracy.
Źródło opinieouczelniach.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Czesne


jest to opłata za studia w szkole wyższej.
Źródło opinieouczelniach.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ćwiczenia


podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach. Ich celem jest pogłębienie zagadnień przekazywanych w czasie wykładów. Ćwiczenia odbywają się zazwyczaj w małych grupach i trwają półtorej godziny (bywają tez ćwiczenia 45 minutowe). Odmianą i uzupełnieniem ćwiczeń są laboratoria komputerowe.
Źródło opinieouczelniach.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Deklaracja Bolońska


dokument podpisany przez europejskich ministrów edukacji w 1999 roku, zobowiązujący do prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej dla wspierania szkolnictwa wyższego. W Deklaracji Bolońskiej jest mowa, między innymi, o suplementach do dyplomów (umożliwiających porównywanie stopni z różnych uczelni europejskich), europejskich dwustopniowym kształceni [..]
Źródło opinieouczelniach.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktor


tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć pod warunkiem posiadania tytułu magistra.
Źródło opinieouczelniach.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktor habilitowany


to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywany po napisaniu pracy habilitacyjnej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw. kolokwium habilitacyjnym.
Źródło opinieouczelniach.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 49