Definicja tryt
Co znaczy tryt? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa tryt. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tryt

1

0   0

tryt


izotop promieniotwórczy wodoru stosowany w bombach wodorowych
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0   0

tryt


(n.³c. tritium z gr. trítos ‘trzeci’) chem. ‹s.› T, 3H, promieniotwórczy izotop wodoru o j±drze z³o¿onym z jednego protonu i dwóch neutronów, bezbarwny gaz odkryty w 1934 r.; w przyrodzie wystêpuje w ilo¶ciach ¶ladowych w górnych warstwach atmosfery (w cz±steczkach dwuatomowych); wytwarzany sztucznie, stosowany w przemy¶le j± [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   0

tryt


Tryt (radiowodór) – nietrwały izotop wodoru, którego jądro (tryton) składa się z jednego protonu i dwóch neutronów. Oznaczany jest symbolem 3H lub T. Jego czas połowicznego rozpadu wynosi 1 [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa tryt
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< tryptyk tryton >>