Definicja tryptyk
Co znaczy tryptyk? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa tryptyk. Możesz również dodać swoją deninicję słowa tryptyk

1

0   1

tryptyk


(1.1) dzieło (malarskie, literackie, rzeźbiarskie, filmowe itp.) składające się z trzech części; | (1.2) trójdzielna nastawa ołtarzowa | (1.1) | (1.1) trylogia (w odniesieniu do dzieł [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   1

tryptyk


o³tarz z³o¿ony z trzech skrzyde³ - czê¶ci ¶rodkowej - nieruchomej i bocznych - zamykanych "drzwi" ozdobionych rze¼bami i malarstwem
Źródło pleszew.pttk.pl

3

0   1

tryptyk


ołtarz złożony z trzech skrzydeł - części środkowej - nieruchomej i bocznych - zamykanych drzwi ozdobionych rzeźbami i malarstwem
Źródło dolana.pl

4

0   1

tryptyk


tryptyk, tryptykach, tryptykami, tryptyki, tryptykiem, tryptykom, tryptykowi, tryptyków, tryptyku
Źródło synonimiczny.pl

5

0   1

tryptyk


ołtarz złożony z trzech skrzydeł: części środkowej (nieruchomej) i bocznych (zamykanych) "drzwi" ozdobionych rzeźbami i malarstwem.
Źródło decostyr.pl

6

0   1

tryptyk


1. poliptyk sk³adaj±cy siê z trzech czê¶ci: z ¶rodkowej nieruchomej i dwóch ruchomych zamykanych skrzyde³; 2. trzyczê¶ciowa kompozycja malarska lub rze¼biarska. Zob. te¿ dyptyk, pentaptyk. [..]
Źródło zabytki.pl

7

0   1

tryptyk


(gr. tríptichos ‘z³o¿ony potrójnie’) 1. szt. trzyczê¶ciowa kompozycja malarska lub rze¼biarska. 2. religiozn. o³tarz z³o¿ony z trzech czê¶ci: ¶rodkowej - sta³ej, po³±czonej z dwoma ruchomymi, zamykaj±cymi siê skrzyd³ami.
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Dodaj znaczenie słowa tryptyk
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< trypton tryt >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie