Definicja trening
Co znaczy trening? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa trening. Możesz również dodać swoją deninicję słowa trening

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

trening


systematyczne wykonywanie ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny.
Źródło progressproject.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


trening, treningach, treningami, treningi, treningiem, treningom, treningowi, treningów, treningu
Źródło synonimiczny.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


systematyczne powtarzanie æwiczenia zmierzaj±ce do podwy¿szenia zdolno¶ci fizycznych i psychicznych do znoszenia obci±¿eñ. Æwiczenia wykonywane w grupie pod kontrol± trenera to tzw. trening grupowy lub interpersonalny (—> æwiczenia fizyczne).
Źródło alveo-akuna.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


systematyczne wykonywanie ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, ćwiczenie umiejętności innych niż sportowe
Źródło college-med.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


systematyczne wykonywanie ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, ćwiczenie umiejętności innych niż sportowe
Źródło pifs.org.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


(ang. training od train ‘æwiczyæ’) systematyczne wykonywanie æwiczeñ, pod kierunkiem trenera, prowadz±ce do uzyskania maksymalnej sprawno¶ci w jakiej¶ dziedzinie sportu; trenowaæ (ang. train) 1. sport [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trening


Trening sportowy – proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych. Pojęcie treningu obej [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

trening


(1.1) proces poddawania organizmu rosnącym obciążeniom fizycznym w celu poprawienia cech motorycznych sportowca; | (1.2) ćwiczenia z zakresu jakichś kompetencji, umiejętności | (1.1) | (1.1) tr [..]
Źródło pl.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

trening


Jeden z trybów rozgrywki, pozwalaj¹cy graczowi opanowaæ umiejêtnoœci przydatne podczas w³aœciwej gry. Opcja treningu pojawia siê najczêœciej w grach zrêcznoœciowych, sportowych, bijatykach i wyœcigach [..]
Źródło gry-online.pl

<< trener trepan >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie