Definicja telewizja
Co znaczy telewizja? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa telewizja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa telewizja

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

telewizja


Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk. Pierwsz [..]
Źródło ozkultura.pl

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

telewizja


(1.1) metoda przekazywania ruchomego obrazu oraz dźwięku na odległość; | (1.2) instytucja będąca nadawcą sygnału telewizyjnego | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.2) {{odmiana-rzeczownik-pol [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

telewizja


Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest t [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

telewizja


telewizja, telewizjach, telewizjami, telewizją, telewizje, telewizję, telewizji, telewizjo, telewizjom, telewizyj
Źródło synonimiczny.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

telewizja


fotoradar
Źródło info.clicktrans.pl

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

telewizja


(ang. television z gr. téle ‘daleko’ + ³c. visio ‘widzenie’) 1. dzia³ telekomunikacji, zajmuj±cy siê ogó³em problemów zwi±zanych z nadawaniem i odbiorem ruchomych obrazów, przewa¿nie z towarzysz±cym i [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< telewidz telewizor >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie