Definicja stylistyka
Co znaczy stylistyka? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa stylistyka. Możesz również dodać swoją deninicję słowa stylistyka

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


- nauka o stylu, czyli sposobie mówienia bądź pisania. Do niedawna stylistyka rozumiana była jako dziedzina stojąca na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa, gdyż o stylu mówiło się w zasadzi [..]
Źródło edupedia.pl

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


Stylistyka – jest gałęzią lingwistyki, zajmującą się wszelkimi aspektami artystycznego i estetycznego używania języka w dziełach literackich oraz w języku powszechnym, zarówno w jego przejawach indywidualnych jak i masowych.  (w polskiej Wikipedii - PI) Stylistyka – dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposoba [..]
Źródło ozkultura.pl

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


nauka ukszta³towana na granicy jêzykoznawstawa (czyli nauki o jêzyku) i nauki o literaturze. W pierwszym znaczeniu dziedzina jêzykoznawstwa zajmuj±ca siê opisem i podzia³em stylów jêzykowych. W drugim [..]
Źródło wiking.edu.pl

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


stylistyka, stylistyce, stylistyk, stylistykach, stylistykami, stylistyką, stylistykę, stylistyki, stylistyko, stylistykom
Źródło synonimiczny.pl

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


(³c. stilus ‘rylec do pisania’) 1. lit. dziedzina z pogranicza nauki o literaturze i jêzykoznawstwa, zajmuj±ca siê opisem, analiz± porównawcz±, interpretacj± i typologi± stylu jêzykowego; tak¿e nauka [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

stylistyka


Stylistyka – dyscyplina z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa, zajmująca się sposobami językowego ukształtowania wypowiedzi, analizująca tekst pod względem celowości, przydatności i stosow [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   3 Thumbs down

stylistyka


Na wstępie przepraszam za brak kompetencji naszej komisji, i tak długie oczekiwanie poprawione uprawnienia.
Pierwszy raz zdarzyła nam się taka sytuacja, wynikająca z problemów zdrowotnych naszej komisji.
Niezwłocznie w tym tygodniu zostaną do Pana doręczone uprawnienia, otrzyma Pan także numer listu przewozowego.
Anonimowy - 17 stycznia 2022

<< stylista stylita >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie