Definicja kapitalizacja rynkowa
Co znaczy kapitalizacja rynkowa? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa kapitalizacja rynkowa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kapitalizacja rynkowa

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalizacja rynkowa


całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku
Źródło bossa.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalizacja rynkowa


Całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na giełdzie, liczona według aktualnego kursu giełdowego.
Źródło gpw.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalizacja rynkowa


Inaczej rynkowa wartość spółki – wyliczana przy pomocy iloczynu liczby wyemitowanych akcji oraz ich bieżących notowań.
Źródło nobleoption.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kapitalizacja rynkowa


Miara rozmiaru spółki, wyliczana przez mnożenie liczby akcji wyemitowanych przez spółkę przez ich bieżącą cenę rynkową. Spółki są zwykle klasyfikowane w zależności od rozmiaru na: małą, średnią i dużą [..]
Źródło schroders.com

<< free operating cash flows kapitał organizacyjny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie