Definicja wanadynit
Co znaczy wanadynit? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa wanadynit. Możesz również dodać swoją deninicję słowa wanadynit

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wanadynit


minera?, chlorowanadan o?owiu;
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

wanadynit


(³c. vanadium) miner. chlorowanadan o³owiu, ¿ó³ty, brunatny lub czerwony kruchy minera³ o po³ysku diamentowym lub szklistym, krystalizuj±cy w uk³adzie heksagonalnym; wystêpuje w strefie utleniania nie [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl
<< wanad wandal >>