e-zdrowie.info

Pozytywne oceny otrzymane15
Negatywne oceny otrzymane10
Karma:4 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (606)

1

6   0

absorbancja


Absorbancja - współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących promieniowanie, znajdujących się na drodze promienia świetlnego, jest więc wprost proporcjonalna do stężenia roztworu; szybkość zmiany a. w reakcj [..]
Źródło e-zdrowie.info

2

2   1

ego


Ego - termin wprowadzony do psychologii przez Z. Freuda dla określenia jednej z trzech podstruktur osobowości (obok id i superego) Ego jest "odpowiedzialne" za organizację procesów poznawczych i jednocześnie stanowi substancję regulującą zachowanie człowieka tam, gdzie dochodzi do nieuniknionych konfliktów miedzy id i superego.
Źródło e-zdrowie.info

3

1   0

antykodon


Antykodon - Trójka nukleotydów w cząsteczce tRNA, komplementarna do kodonu w cząsteczce mRNA. Dopasowanie antykodonu cząsteczki tRNA do kodonu mRNA umożliwia włączenie aminokwasu przenoszonego przez cząsteczkę tRNA do wytwarzanej cząsteczki białka.
Źródło e-zdrowie.info

4

1   0

cechy płciowe wtórne


Cechy płciowe wtórne - zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych.
Źródło e-zdrowie.info

5

1   0

dysymulacja


Dysymulacja - świadome ukrywanie objawów chorobowych w celu uzyskania określonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala lub zmniejszenia czujności otoczenia wówczas, chory ma myśli samobójcze i chce realizować swój zamiar. Dysymulacja u chorego psyicznie, szczególnie chorych z depresją, może stanowić dla nich i [..]
Źródło e-zdrowie.info

6

1   0

hartowanie


Hartowanie - działania mające na celu uprawnienie mechanizmów regulujących temperaturę ciała, a także mechanizmów odpornościowych organizmu. Hartowanie ma na celu przystosowanie organizmu do zmiennych warunków atmosferycznych, zwiększenie odporności, zarówno komórkowej, jak i humoralnej.
Źródło e-zdrowie.info

7

1   1

inicjacja seksualna


Inicjacja seksualna - rozpoczęcie współżycia seksualnego; pierwszy stosunek płciowy.
Źródło e-zdrowie.info

8

1   1

septyka


Septyka - (jałowość); wolne od bakterii, wirusów, grzybów, np. materiały opatrunkowe, narzędzia, leki, pomieszczenia, także postępowanie mające na celu zapobieganie zakażeniu. Ma szczególne znaczenie w chirurgii, stąd wyjaławianie bielizny ope­racyjnej, narzędzi, pola operacyjnego, sali operacyjnej itp. Ma też znaczenie w produkcji [..]
Źródło e-zdrowie.info

9

1   0

wziernikowanie


Wziernikowanie - metoda badania, polegająca na oglądaniu za pomocą endoskopu jam ciała i umożliwiająca ocenę ich wyściółki, położonych w nich narządów oraz zmian wywołanych chorobą, urazem itp. Badanie przy użyciu endo­skopu oskrzeli nazywa się bronchoskopią, przełyku ? ezofagoskopią, żołądka ? gastroskopią, pęcherza mocz [..]
Źródło e-zdrowie.info

10

0   0

abdomen


Abdomen - 1) ostatnia, tylna tagma u stawonogów, słabo (wije, roztocze) lub wyraźnie wyodrębniona (pozostałe stawonogi), z wyrażoną segmentacją u niższych stawonogów; w o. znajdują się narządy o czynnościach wegetatywnych, serce, jelito, narządy rozrodcze; 2) tylna, przyczepiająca się do podłoża część ciała osłonic.
Źródło e-zdrowie.info


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 606