Definicja trypsyna
Co znaczy trypsyna? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa trypsyna. Możesz również dodać swoją deninicję słowa trypsyna

1

0   0

trypsyna


Enzym trawienny wytwarzany przez trzustkę. Składnik soku trawiennego. Jest wydzielany w postaci nieczynnego proenzymu trypsynogenu, który uaktywnia się w dwunastnicy. Odpowiedzialna jest za rozkład białek do aminokwasów, katalizuje hydrolizę wiązań peptydowych.
Źródło odzywianie.info.pl

2

0   0

trypsyna


trypsynogen; enzym proteolityczny wytwarzany w postaci nieczynnego trypsynogenu przez czê¶æ egzokrynn± trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wp³ywem enterokinazy zostaje przekszta³cony w trypsynê, g³ówny enzym trawienny w jelicie cienkim (—»trawienie, trawienie bia³ek).
Źródło alveo-akuna.pl

3

0   0

trypsyna


enzym trawienny produkowany w zewnątrzwydzielniczej części trzustki. Jest on wydzielany w postaci nieaktywnego trypsynogenu i dopiero pod wpływem enzymu w dwunastnicy zamieniany jest na aktywną f [..]
Źródło mojdietetyk.pl

4

0   0

trypsyna


(gr. thrýpsis ‘rozbicie na kawa³eczki, rozmiêkczenie’) biochem. proteolityczny enzym trawienny soku trzustkowego, powoduj±cy rozpad wewnêtrznych wi±zañ peptydowych utworzonych przez aminokwasy zasadowe; t. jest podawana jako lek w niektórych schorzeniach przewodu pokarmowego.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa trypsyna
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< tryplet trypton >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie