Definicja ostatek
Co znaczy ostatek? Tutaj znajdziesz 4 definicję słowa ostatek. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ostatek

1

0   0

ostatek


(1.1) to, co pozostało | (1.1) | (1.1) pozostałość, reszta, resztka | ostatki | ostatni, ostatkowy, przedostatni | ostatnio | do ostatka, na ostatek | ''przysłowia'' kto jada ostatki, [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

ostatek


oznacza w Pi¶mie ¦wiêtym grupê ludzi, czasami bardzo ma³±, którzy w czasie bezczynno¶ci duchowej, zobojêtnienia i odpadku stoj± wiernie przy Bogu. Typowy przyk³ad reszty w ST widzimy w I Kr [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

3

0   0

ostatek


wychodz±ca poza zewnêtrzne lico ¶ciany budynku czê¶æ bala, sosrêbu, belki stropowej itp.; d³u¿sze, najczê¶ciej profilowane ostatki pe³ni±ce rolê wsporników nosz± nazwê   r y s i ó w [..]
Źródło zabytki.pl

4

0   0

ostatek


ostatek, ostatka, ostatkach, ostatkami, ostatki, ostatkiem, ostatkom, ostatkowi, ostatków, ostatku
Źródło synonimiczny.pl


Dodaj znaczenie słowa ostatek
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< ostatki zimowisko >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie