Definicja kanele
Co znaczy kanele? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa kanele. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kanele

1

0   0

kanele


pionowe żłobkowanie wklęsłe trzonu kolumny lub pilastru, występujące m.in. w antycznych porządkach architektonicznych.
Źródło zamkilodzkie.pl

2

0   0

kanele


&nbsp => ¿³obki. kanelury
Źródło zabytki.pl

3

0   0

kanele


kanelury (¶.³c. canella ‘rurka’ od ³c. canna ‘trzcina’; fr. cannelure ‘rowek pionowy kolumny’) arch. pionowe ¿³obkowanie wklês³e trzonu kolumny lub pilastru, wystêpuj±ce m.in. w antycznych porz±dkach architektonicznych.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa kanele
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kandyzowanie kangur >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie