Definicja kandydoza
Co znaczy kandydoza? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa kandydoza. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kandydoza

1

0   0

kandydoza


Grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych, paznokci i wyjątkowo rzadko infekcja uogólniona. Choroba ta najczęściej jest wywołana drożdżakami chorobotwórczymi z rodzaju Candida albicans.
Źródło odzywianie.info.pl

2

0   0

kandydoza


(n.³c. Candida + gr. nósos ‘choroba’) med. dro¿d¿yca wywo³ana przez grzyb Candida albicans, bêd±ca schorzeniem skóry, paznokci oraz b³on ¶luzowych, czasem obejmuj±ca równie¿ narz±dy wewnêtrzne cia³a; wystêpuje g³. u dzieci i osób o obni¿onej odporno¶ci, bywa ¶miertelna; bielica.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

Dodaj znaczenie słowa kandydoza
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kandydatura kandyzowanie >>