Definicja dekoder
Co znaczy dekoder? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa dekoder. Możesz również dodać swoją deninicję słowa dekoder

1

0   0

dekoder


urzadzenie lub program, którego zadaniem jest d e k o d o- w a n i e informacji, tzn. przywracanie jej stanu pierwotnego, sprzed kodowania. Zob. tez demultiplekser.
Źródło leksykony.interia.pl

2

0   0

dekoder


Urządzenie, które rozkodowuje zakodowane dane - przekształca je na inną formę, zrozumiałą dla programu lub człowieka. Por. enkoder, MPEG-2, kodowanie, kodek.
Źródło dziury.eu

3

0   0

dekoder


Urządzenie, które rozkodowuje zakodowane dane - przekształca je na inną formę, zrozumiałą dla programu lub człowieka. Por. enkoder, MPEG-2, kodowanie, kodek.
Źródło slownikkomputerowy.pl

4

0   0

dekoder


Urządzenie elektroniczne przetwarzające sygnały elektroniczne ze skanera na dane rozpoznawalne lub kompatybilne z komputerem.
Źródło logistyka.net.pl

5

0   0

dekoder


urz¹dzenie lub program przekszta³caj¹ce dane zakodowane na formê umo¿liwiaj¹c¹ ich odczytanie i dalsz¹ obróbkê.
Źródło gimklucze.pl

6

0   0

dekoder


dekoder, dekodera, dekoderach, dekoderami, dekoderem, dekoderom, dekoderowi, dekoderów, dekodery, dekoderze
Źródło synonimiczny.pl

7

0   0

dekoder


(de- + koder - ang. coder) 1. tech. urz±dzenie s³u¿±ce do odczytywania informacji zaszyfrowanych lub przetworzonych, np. z impulsów elektrycznych na fale elektromagnet.; stosowane g³. w wojskowo¶ci, i [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0   0

dekoder


Dekoder należy do klasy układów kombinacyjnych. Jest to układ posiadający n wejść oraz k=2n wyjść. Jego działanie polega na zamianie naturalnego kodu binarnego (o długości n), lub każdego innego kodu, [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa dekoder
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< deklinacja dekokt >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie