Definicja Piêædziesi±tnica
Co znaczy Piêædziesi±tnica? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa Piêædziesi±tnica. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Piêædziesi±tnica

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Piêædziesi±tnica


zob. Tygodni ¶wiêto.
Źródło biblia.deon.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Piêædziesi±tnica


obchodzono je 7 tygodni, 50 dni, po ¶wiêcie Paschy. Dzieñ ten by³ wolny od pracy. Przynoszono w nim ofiarê ¶niedni± (pokarmow±) z dwóch pieczonych chlebów z kwasem i ofiarê ca³opaln± z siedmiu jednoro [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl
<< Ofir Saron >>