Definicja NINIWA
Co znaczy NINIWA? Tutaj znajdziesz 6 definicję słowa NINIWA. Możesz również dodać swoją deninicję słowa NINIWA

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


(z asyr. Nina albo Ninua)
Źródło biblia.wiara.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


stolica królestwa Asyrii. Za³o¿ona przez Nimroda. Za czasów Salmanasara (858 - 823 przed Chrystusem) liczy³a oko³o 120 000 mieszkañców. W tym czasie pojawi³ siê tam prorok Jonasz, który na polecenie B [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


Niniwa – starożytne asyryjskie miasto Niniwa – prowincja Iraku Niniwa 5 – okres historyczny
Źródło pl.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


Niniwa (arab. نینوى, kurd. Neynewa, syr. ܢܝܢܘܐ) – jedna z 18 prowincji Iraku. Znajduje się w północnej części kraju. Stolicą prowincji jest miasto Mosul.
Źródło pl.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


Niniwa (akad. Ninūa) – starożytne miasto w północnej Mezopotamii, leżące nad wschodnim, lewym brzegiem Tygrysu; jedna ze stolic Asyrii. Obecnie stanowisko archeologiczne Ninawa w Iraku, na północny ws [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NINIWA


wa¿ne miasto asyryjskie, które osi±gnê³o ¶wietno¶æ za panowania króla Sennacheryba. Biblia mówi, ¿e miasto zosta³o za³o¿one przez s³ynnego my¶liwego, Nimroda. Miejscowo¶æ ta ma dlug± historiê, siêgaj± [..]
Źródło biblia.info.pl
<< NAZARET PARAKLET >>