Definicja ¦wiêty
Co znaczy ¦wiêty? Tutaj znajdziesz 2 definicję słowa ¦wiêty. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ¦wiêty

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

¦wiêty


w ST: 1) Bóg (zob. Iz 5,16 z przypisem); 2) cz³onek narodu wybranego. W NT wierny Ko¶cio³a Chrystusowego.
Źródło biblia.deon.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

¦wiêty


wyraz ''¶wiêty'' spotykany jest bardzo czêsto w ST (hebrajski kadosz) i w NT (grec. hagios). Bóg jest doskona³y w sprawiedliwo¶ci, czysto¶ci, prawdzie, mi³o¶ci, dobroci i to wszyst [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl
<< Saron Widz±cy >>